San Pedro Leather Passport Purse 1

San Pedro Leather Passport Purse 1

Regular price $45.00 Sale

Made in San Pedro,  Lake Atitlan. 

measures 7x5.5 inches